Det unike med Geir Nordenstam og hans studier og arbeide, er at han gjennom livet har gitt seg muligheter ingen andre nordmenn har funnet ressurser og kapasitet til. Fra 1978 har han holdt sin egen private kennel (offentlig godkjent), med inntil 54 hunder av ulike raser. Fordelene med dette profesjonelle arbeidet har vært at han samtidig med atferdsstudiene på sin egen kennel, kunne praktiserte opplæring i ulike former på hundrevis av hunder av forskjellig rase og med forskjellig bakgrunn, som han tok i mot for spesialdressur fra publikum. Hans hundefaglige bakgrunn har røtter tilbake til Norsk Schäferhundklubb, hvor han fra barnsben av hadde gått i flere års lære hos datidens mestre i brukshundarbeid. Han konkurrerte den gang i Brukshund kl. A. og NKK LP, og var instruktør i N. Sch. Klub. Han var en periode nestformann i avd. Oslo, hvor han var medlem av Brukskomitèen. I 1971 og 72 var han leder for det ”Norske Landslaget” i Bruks i N. Sch. Klub. I 1980 årene gjennomførte Nordenstam en rekke kurs ved Statens Hundskola i Sollefteå, bl. a. Lærerkurset. Fag og inspirasjon ble hentet fra Rolf Kristiansen ”Snekkeren”, Sigvald Ottheim, Leif Berg, Erik Flesjø, Mimi Lønnum, John Bye, Odd Pedersen med flere.

Hundeskolen ble avviklet 1.1.2015.

Det var i 1973 at Geir R. Nordenstam begynte planleggingen av en privat hundeskole, en skole som skulle arbeide på fritt grunnlag, uten å være bundet av tradisjonelle metoder og tenkning når det gjaldt dressur av hund og opplæring av hundeeiere. Hundeeiere skulle derfor tilbys et så godt pedagogisk opplegg som overhodet mulig, både i form av vanlig skole og klasseundervisning. Hans pedagogiske praksis og erfaring fra Forsvaret og senere næringslivet kom derfor godt med. Det ble utarbeidet kursbøker, foredrag, lysbildeserier og filmer. Instruktører og dressører ble utdannet, ikke på hobbybasis, men som profesjonelle yrkesutøvere.

Så i 1975 kjøpte Nordenstam et småbruk i Enebakk utenfor Oslo. Stedet ble utbygget og modernisert, og ga rom for undervisningslokaler, fine dressurområder, og et stort offentlig godkjent hundepensjonat.

I tillegg fikk Nordenstam tillatelse av Gustav A. Ring til å benytte hans bedrifts uteområder på Frysja i Oslo, og kurslokale ble leiet av Oslo Kommune i Frysja Senter. Den 12. mai 1975 var Hundeskolen etablert.

Mange tusen hundeeiere fikk etter hvert sin hundekunnskap nettopp her. Men allerede i 1981 ble det klart at skolen i Enebakk ville bli for liten til å møte den store etterspørselen på en forsvarlig måte. Derfor kjøpte Nordenstam av NAF i 1982, et tidligere 3-stjerners campingsenter i Trysil. På den 45 mål store eiendommen var det veikro og hytter, med sengeplass til 60. Et perfekt kurssted for hundeeiere og hunder. Kursvirksomheten på Frysja fortsatte, men ble nedlagt i 1990 p.g.a. den store søkningen til Trysilkursene.

Gründerarbeidet Nordenstam la ned kostet imidlertid, og i 1992 fikk han angina. Virksomheten måtte derfor trappes noe ned, og i 1994 solgte han campingsenteret og flyttet hele sin virksomhet til sin eiendom på Østby.. Denne mer enn 150 mål store eiendommen inneholder foruten bolighus og driftsbygning også Nordenstam Sledehundkennel, som ble off. godkjent. I årene 1990-2002 bestod kennelen av mer enn 30 topp trente sledehunder, med hvilke Nordenstam gjennomførte det 300 km lange Femundløpet 3 ganger. På eiendommen finner vi også Nordenstam Villmarkscamp med gapahuker og sametelt, et perfekt sted som utgangspunkt for treff og brukshundarbeid for friluftsinteresserte mennesker. Ekskursjoner til Nordenstam Sledehundkennel kombinert med foredrag/seminar, var i mange år en populær aktivitet for hundeklubber og grupper. Nordenstam sluttet med sledehundkjøringen i 2001.

Nordenstam Hundeskole som fyllte 30 år i år 2005, har hatt en enorm interesse. Mange tusen hundeeiere har gjennom årene fått en lydig hund og velfundert hundekunnskap her. Hundeskolens popularitet skyldes først og fremst at instruktørenes metoder fører fram, dvs. at hundeeierne opplever stor framgang med sine hunder på uvanlig kort tid. Dette er ingen tilfeldighet. I årevis har Nordenstam drevet sine studier. Ikke i skrivebordsstolen, men midt i flokken av hunder. I til sammen 2 år bodde han for eksempel sammen med de forskjellige hundene i sin kennel. Han observerte og noterte og sammenlignet med hva forskere ute i verden hadde kommet fram til. Når han dessuten kontinuerlig arbeidet med opplæring av sine hunder på alle nivåer, innen flere områder, bl. a. sledehunddressur og sledehundkjøring, er vi overhodet ikke forbauset over hans faglige tyngde som forsker og hundepedagog.

De erfaringene han gjorde, kom norske hundeeiere til del på forskjellige måter. Etter 4 år som profesjonell hundepedagog, i 1979, skrev han boken DU ER SJEFEN. Boken ble en knallsuksess, ble trykket i 13 opplag, og solgt i 50.000 eksemplarer, lest av mer enn 400.000 mennesker. Et par år tidligere startet han en artikkelserie i Vi Menn, godt hjulpet av journalisten og informasjonseksperten Jan Johansson. Serien gikk i vel 2 år. Herunder ble det gjennomført et spesielt studieprosjekt: VI MENNS TESTKULL. Formålet var å sammenligne Eberhard Trumlers resultater med hvordan alminnelige familiehunder oppførte seg i forhold til sitt avkom fra fødsel og 7 måneder framover, hvordan avkommet utviklet seg og hvordan resultatet ble. Forsøket skapte debatt, ble vellykket, og ga mange verdifulle opplysninger. I 1981 utga Nordenstam boken DU OG HUNDEN, en bok som tok for seg innlæring av Kennelklubbens lydighetsøvelser fram til klasse III som den gang var øverste klasse. Fra 1980 til 1981 hadde Nordenstam ukentlige innslag i NRK 9-timen. Populære programmer om hundehold som lytterne satte pris på. I 1980 utga Nordenstam brevkurs i hundehold PÅ PLASS. Kurset ble godkjent av Kirke- og Undervisningsdepartementet. Gjennom dette kurset nådde "Den Nordenstamske Lære" også de hundeeiere som ikke hadde anledning til lange reiser for å delta på Hundeskolens kurs. Samme år ble det utgitt en lydbåndkassett HUNDENS TIME. I 1992 utga Nordenstam boken FULL KONTROLL. Boken ble tidlig utsolgt fra forlaget, og er svært etterspurt. FULL KONTROLL trykkes stadig i nye opplag. Boken Nye Du Er Sjefen ble gitt ut høsten 2005.

I løpet av de 37 år som har gått, har utallige ukeblader og aviser hatt reportasjer om Nordenstams virksomhet for hundesaken, og en rekke ganger har vi sett ham på tv-skjermen. Ikke bare om hundesak, men også om Nordenstams "dyrenes FN", eller om hans Noas ark, som mange kalte det. Hunders forhold til andre husdyr har inngått i Nordenstams studier, og han holdt derfor gjennom en årrekke sau, kalkuner, høns, gris, katter og tidvis også rev og ender. Ikke minst pregning av sau på både hund og menneske har gitt interessante data om disse forhold, men også hunders forhold til katter som ble preget på hunder og som til og med hadde hundemor som amme.

Fra 1992 brukte Nordenstam brukt mye energi på prosjekter rettet mot næringsliv og organisasjoner, med tilbud om sledehundturer og Adventure Learning, se www.nordenstam.no link Nordenstam Opplevelser. I 1996 og 2006 ble Nordenstam blokket ut med stent på Ullevål Sykehus.

De kunnskaper som er ervervet gjennom Nordenstams ulike prosjekter har han villig delt med sine øvrige instruktører, og er en brønn, som du som interessert hundeeier kan øse viten av, som elev ved Nordenstam Hundeskole. I dag er det yngre generasjoner som har overtatt driften, og er den drivende kraft bak Nordenstams konsept. Men er du heldig treffer du Nordenstam på våre Trysilkurs.

Hundeskolen ble avviklet 1.1.2015.